Midwolda

Midwolda 2018-01-19T10:09:11+00:00

Cultuur historische locaties

Camping de Bouwte

Camping de Bouwte ontleent zijn naam aan bouwtegrond; lichte veenachtige en zanderige grond. Ten noorden van de dorpen liggen de gebieden die onder invloed van de Dollard stonden en bestaan uit lichte en zware klei. Ten zuiden van de Hoofdweg ligt de bouwtegrondOoit moet hier het Scheemdermeer hebben gelegen dat al in de 17e eeuw werd drooggelegd. In de volksmond kreeg dit vroegere waterrijke gebied de naam ‘Kikkerpolder’.

Tolhuis, nu ’t Veurhoes

Draaibrug en Tolhuis, nu ’t Veurhoes.

De brug waar u overheen bent gekomen was in het verleden een draaibrug. Meteen aan het water staat de woning van de toenmalige brugwachter en achter het huis was een haven waar ook turfschepen aanlegden en landbouwproducten als aardappelen werden ingeladen.

Het Koetshuis

Villa Hermans, nu Dansk Ferienhus

Het huis naast de boerderij wordt Villa Hermans genoemd. Het is de villa waar de familie Hermans rentenierde. De bouwstijl is eclectisch, maar vooral in het interieur is de opkomende Jugendstil te herkennen.

Hervormde kerk

Een niet te missen monument is de Hervormde Kerk (1738) aan de rechterkant van de Hoofdweg. Het is een zogenaamde zaalkerk. De grote toren van de Hervormde kerk was al in 1708 gereed. Het interieur van de kerk stamt uit de barok en bestaat uit eiken banken, een fraaie preekstoel en twee eiken herenbanken ten behoeve van de bewoners van de Ennemaborg. Het orgel dat in 1772 door Antoni Hinsz werd gebouwd, is het grootste plattelandsorgel van de provincie Groningen. Schuin tegenover de kerk, aan de overkant van de Hoofdweg ligt een smal straatje genaamd ‘de Wissel’. Deze naam herinnert aan de tijd dat er een tramlijn door de dorpen liep en de trams elkaar hier konden passeren.

Het oude gemeentehuis, nu Brodies

De Blauwestadhoeve aan de rechterkant van de hoofdweg is gebouwd in 1879 en staat op de plek waar vroeger de kloosterboerderij van het Grijzevrouwenklooster stond. Het klooster had een enorm landbezit en verpachtte dat aan landbouwers die de kloosterboerderij, ook wel voorwerk genoemd, bewoonden. Na de Hervorming van 1594 viel het land aan de stad Groningen toe.

Het werkhuis

Aan de Kerkelaan, net buiten de bebouwde kom van Midwolda aan de linkerkant, lig het 19e eeuwse voormalige werkhuis voor hulpbehoevende gezinnen. Werkhuizen werden dikwijls vanuit het Burgerlijk Armbestuur gesticht en hadden tot taak werklozen aan werk te helpen.

De Vicarie

Schuin tegenover de camping, aan de overkant van de Hoofdweg ligt de Vicarie. Deze boerderij gebruikte in het verleden een deel van de vicariegrond. Het kerkland waarvan de opbrengst werd gebruikt om de vicaris te betalen.

De Ennemaborg

Na enkele honderden meters ziet u aan de rechterhand de Ennemaborg, van oorsprong een steenhuis gebouwd rond het begin van de 14e eeuw. In de 17e eeuw is de borg voor een groot deel afgebroken en opnieuw opgebouwd voor Wilhelmus Hora. De arbeidershuisjes tegenover de borg komen uit de 19e eeuw en zijn de oudste huisjes van Midwolda. Hier woonden de arbeidersgezinnen die werkten op het land in de turfwinning.

Museum boerderij Hermans Dijkstra

Naast het Grijzenvrouwenlaantje bevindt zich boerderij Hermans Dijkstra. Deze boerderij in Zwitserse chaletstijl, werd gebouwd in de meest welvarende tijd van de Oldambtster boerenstand. Het voorhuis dateert uit 1858 en de schuur uit 1877. De Jugendstilelementen die het interieur kenmerken zijn rond 1905 aangebracht. Opvallend is de sierlijke Engelse slingertuin (situatie 1858). De boerderij doet tegenwoordig dienst als bed and breakfast, restaurant en museum.

Oude klokkengieterij

Aan de andere kant van de weg staat nog een deel van de in 1795 opgerichte klokkengieterij van de klokkengietersfamilie Van Bergen. Deze familie richtte ook de klokkengieterij in Heiligerlee op, waar nu nog steeds het klokkengieterijmuseum te vinden is.

De Blauwestadhoeve

De Blauwestadhoeve aan de rechterkant van de hoofdweg is gebouwd in 1879 en staat op de plek waar vroeger de kloosterboerderij van het Grijzevrouwenklooster stond. Het klooster had een enorm landbezit en verpachtte dat aan landbouwers die de kloosterboerderij, ook wel voorwerk genoemd, bewoonden. Na de Hervorming van 1594 viel het land aan de stad Groningen toe.

Ol Kerke

Hier stond tot aan de afbraak in 1738 een grote kerk met vier torens. Deze basiliek, die aan Johannes de Doper was gewijd, was groter dan de Martinikerk in de stad Groningen. De plattegrond van de kerk was kruisvormig. De viertorenkerk is nog te zien op het wapen van Midwolda. In 1667 stortte één van de torens van   ouderdom in. De kerk werd steeds bouwvalliger en in 1738 werd in het dorp de bouw van een nieuwe kerk, de Hervormde Kerk aan de Hoofdweg, afgerond. De middeleeuwse kerk werd daarna afgebroken. Het terrein is aangemerkt als archeologisch rijksmonument, er zijn nog resten van de middeleeuwse kruiskerk aanwezig.